Naše vize a plány

NAŠE PLÁNY A VIZE:

 

– Shrnutí námi navrhovaných změn

– Naše prosba

Naším cílem je změnit pohled lidí (HLAVNĚ PAK POSLANCŮ) na čtyřnohé tvory. Změnit předsudky, že zvířeti je na řetězu, nebo v malé kleci s plnou miskou krmení i vody dobře a nic jiného nepotřebuje.

V této oblasti se chceme zaměřit, hlavně na drobné chovatele a soukromé i městské útulky, kde přežívají psi i kočky bez výběhu v miniaturních kotcích, nebo v určitých soukromých útulcích dokonce jen v zamřížovaných boudách měsíce i roky!!!

Je neskutečně kruté, že trestáme a držíme jako vězně ty, kteří již potrestáni byli, když se jich ti, kterým nejvíc věřili, zbavili přivázáním v lese, vyhozením z auta u silnice, vhozením do kanálu, studny, nebo v lepším případě, odložením do útulku.

Naše vize v sobě nese heslo: ZVÍŘECÍ DOMOVY ANO, ALE NE VĚZENÍ!!

 PROTO JE NAŠÍ PRIORITOU č. 1

 Vybudovat vlastní domov pro týrané a nechtěné psy.

Domov, kde budou žít bez stresujícího, stereotypního chování na 2-3 metrech v blátě.

Změna spočívá v tom, že psi mají své vlastní boudy i přístřešky jako doposud,

ale NE BEZ DŘEVĚNÉ, NEBO BETONOVÉ PODLAHY A NE JEN S KLECÍ KOLEM NÍ, KTERÁ JE VĚTŠINOU MENŠÍ NEŽ 2 krát 3 METRY,
COŽ JE PRO HYPERAKTIVNÍ ZVÍŘE, KTERÉ JE V KOTCI ZAVŘENO
NEPŘETRŽITĚ 24 hodin DENNĚ STRESUJÍCÍ A FRUSTRUJÍCÍ.

Návrhy našich výběhů nejsou tak velké co se týká šířky, zhruba 3-6m ale délka by měla být 15-25m.Přičemž šířka i délka může být ještě větší, záleží na počtu psů v útulku a velikosti pozemku.Touto podstatnou změnou výběhu chceme zvířatům umožnit nestereotypní chování i pohyb a také neoslabení svalstva i ztrátu kondice z nedostatku pohybu.

V našem případě se povedlo zakoupit pozemek 2.500m, díky tomu jsme mohly navýšit výběhy v azylu na šířku 20m a délku 60m. Bohužel se nám nepodařilo díky nepochopení a překážkám některých lidí i úřadů zakoupit pozemek na kterém bychom dostaly povolení vybudovat oficiálně psí útulek. Ale ani tak jsme to nevzdaly a vybudovaly dočasný azyl, který slouží starým, nechtěným, týraným nebo nemocným pejskům bez domova jako přechodný domov, než je dáme jak po psychické tak i fyzické stránce dopořádku a potom umístíme v nových domovech. ( U některých z nich z důvodu nemoci nebo pokročilého věku poskytujeme domov na klidné a důstojné dožití). Náš sen se tedy i přes veškerá úskalí povedlo uskutečnit. Nemáme sice možnost poskytnout domov například třiceti psům najednou jak jsme si plánovaly ale i tak se snažíme s kapacitou 20 psů dělat maximum proto, abychom naplnily smysl založení našeho sdružení a účelu vybudování azylu ze kterého se nám podařilo již za 5 let fungování zachránit a nalézt vhodné domovy přes třem stům, nešťastných psů a koček.

 

Do budoucna plánujeme zakoupit poblíž azylu další, větší oplocený pozemek se stromy, kde vybudujeme další zázemí pro několik desítek psů i koček. Hlavně pak pro psy bez socializace a s problémovým chováním se kterými budeme pracovat, aby bylo možno začlenit je do normálního života a poté do adopce. 
Bohužel vše je o financích, které zatím všechny vkládáme do nákladů spojených s krmením, veterinární péči a také stálým vylepšováním azylu. Tak se alespoň snažíme zpříjemňovat pobyt psů u nás vycházkami do přírody v okolí.

Samozřejmě všichni pejsci, kteří se do našeho azylu dostanou, jsou v nejkratší možné době kastrováni, aby nedocházelo k dalšímu nechtěnému krytí.

Rádi bychom, aby byly naše návrhy výběhů, řešením také pro chovné farmy se zvířaty pro takzvaný kožešinový chov, kde jsou zvířata držena v nevyhovujících klecích po celý život.

(I když doufámě, že budou tyto farmy co nejdříve zakázány).

Varianta A:
Pro útulky s velkým počtem psů, každý pes se venčí samostatně, volnost pohybu po celý den.

_____________________________________________________________

Varianta B:
Pro menší počet psů, psi, kteří jsou nekonfliktní by byli vypouštění společně, ti problémovější by byli pouštění samostatně.

Vzhledem k tomu, že jsme NEZISKOVÁ ORGANIZACE a veškeré náklady, spojené s koupí dalšího pozemku a vylepšováním našeho azylu i následnou péčí, hradíme sami.
Budeme vděčni za jakoukoli pomoc, ať už finanční, fyzickou, nebo materiální: starší, zachovalé kotce, boudy, desky, misky, deky, vodítka, náhubky, hračky, krmení apod.

Pokud se rozhodnete pro finanční dar v libovolné částce, byť jen symbolické– je možné předat částku, nebo dar po domluvě osobně. Finanční dar můžete poslat také bankovním převodem, nebo vkladem na číslo našeho účtu sdružení: číslo bankovního účtu: FIO banka – 2700278459 / 2010

Pro jednotlivce nebo firmy vystavíme na požádání doklad na danou finanční částku, kterou si můžete následně odečíst z daní.

Dále můžeme jako poděkování zviditelnit tuto firmu na našich stránkách
jako sponzora a posléze také umístit na oplocení psího azylu, jako billboard.

Sdílejte

Comments are closed.