Shrnutí změn

SHRNUTÍ NÁMI NAVRHOVANÝCH ZMĚN:

 1. Zvýšení trestů za týrání a ještě vyšší tresty, za týrání s následkem smrti.

 1. Zvýšení pokut, a lidem u kterých se týrání prokáže, možnost okamžitého odebrání všech zvířat (nejen těch týraných), s doživotním zákazem pokračovat v chovu nebo na několik let.

 1. Pokud by se prokázalo, že chovatel byl již dříve za týrání souzen nebo pokutován, zákaz chovu doživotně.

 1. Pokuta a možnost odebrat zvířata pokud se prokážou nevhodné podmínky pro chov a chovatel nesjedná nápravu v nejkratším určeném termínu.

 1. VÝCHOVNÁ MOTIVACE PRO CHOVATELE: Povinnost navrátit dotace, nebo její část, pokud se prokáže chovateli týrání, nebo budou zvířata z důvodu týrání odebrána.

 1. Zvýšení trestů a pokut za zabití s následnou konzumací společenských zvířat (kočka, pes), hlavně pro cizince žijících na území ČR.

 1. Vytvoření velikostních norem kotců pro soukromé i městské útulky, kožešinové farmy a chovné farmy v nichž zvířata tráví veškerý čas. To platí i pro zvířata v domácím chovu- psi, kočky. Zákaz držení těchto zvířat nepřetržitě několik dnů bez možnosti volného pohybu mimo kotec.

 1. Zřízení institutu VETERINÁRNÍ POLICIE s rozšířenou pravomocí.

 1. Pro jateční zvířata co nejrychlejší a nejhumánnější přepravu na smrt, a samotnou porážku s co nejmenší bolestí. ( Zákaz podříznutí zvířete s tzv. vykrvením bez předchozího omráčení.)

 1. Zákaz dálkových transportů koní na jatka přes území ČR.

 1. PRO MAJITELE: Povinné kastrace koček a psů bez průkazu původu s částečnou dotací měst, nebo obcí. Počáteční náklady by byly vyšší ale časem se vrátí i v podobě polo prázdných útulků.

 1. Snížení poplatku za psy ve městech a obcích, pokud je pes, fena kastrován/a.

  – Ponechání DPH v nižší sazbě 10% na krmení pro zvířata. (Lidé se zbavují psů a koček i proto, že náklady na krmení a veterinární péči neustále rostou).

 1. Není-li jiná možnost než uvázat psa na úvaz – zákaz použití řetězu- nahrazení lehkým lanem s bužírkou ne kratší než 8 metrů. Toto lano je zavěšeno na jiném, které je uvázané výše např mezi dvěma stromy nebo sloupky, pes má tak možnost pohybu např.napříč zahradou.Lanko musí být připevněné na obojku psa ne na krku ! (Nahrazení řetězu ocelovým lanem s bužírkou- je lehčí a zvíře se do něj nezamotá jako do řetězu) .

 1. Pokud se dotyčné osobě prokáže týrání, nebo zanedbání péče, nebude pouze potrestaná pokutou či trestem, ale bude povinna uhradit veškeré soudní výlohy s případem spojené.

 1. Zákaz volného, nekontrolovaného množení psů a koček za účelem finančního zisku.

 • povinnost ohlášení záměru chovat více jak 5 psů, písemné schválení městem, nebo obcí. ( zamezení růstu tzv. množíren )

 1. Zákaz volného prodeje elektrických, výchovných obojků pro psy,které jsou snadno zneužívané k týrání…

 1. Zřízení databáze lidí, kteří již byli souzeni za týrání zvířat.

(platí pro celé území ČR).

Sdílejte

Comments are closed.