Vznik občanského sdružení

Naše sdružení bylo oficiálně založeno dne 13.4.2011, avšak práce na o.s. započala již v roce 2010 s nadějí, že bude snadnější oslovit veřejnost a šířit osvětu na pomoc zvířatům v nouzi. Jako mnoho jiných sdružení i naše o.s. vzniklo z  popudu nad neskutečně krutým a nelidským zacházením s živými tvory, které se rok od roku stupňuje.

,,Člověk chybuje a ubližuje… a jen člověk může napravit a zachránit.“

Víme, že nemůžeme zachránit všechna zvířata, ale záchrana byť jen jediného tvora nebo naděje na zlepšení životních podmínek a lepší zacházení s ostatními zvířaty je pro nás motivace i důkaz, že naše úsilí nebylo zbytečné, protože každý život má smysl…

Sdílejte

Comments are closed.